Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Μικρή αγγελία

Ο Σύλλογος Φίλων Περιθαλπομένων του Νοσοκομείου "Η Σωτηρία" διαθέτει τα παρακάτω αντικείμενα προκειμένου, με τα έσοδα, να ενισχύσει άπορους ασθενείς.

Ε-mail επικοινωνίας για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος :  spyratoum@hotmail.com
(Σημείωση : Παραλαβή μόνο από τα γραφεία του Συλλόγου από όπου θα εκδοθεί και το παραστατικό είσπραξης)