Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Κάν' το καλοκαιρινό! (DIY προτάσεις)

                 Επειδή πάντα υπάρχει κάποιο παραπεταμένο καλάθι,            
                       μια παλιά συσκευασία δώρου (χριστουγεννιάτικη συνήθως...),καδράκια από βαπτίσεις,
και κάποια αδιάφορη θήκη γυαλιών   
Κι επειδή όσο κι αν το πολεμάς, 
θα το έκανες το μαγαζί "καλοκαιρινό"...
(εάν μπορούσες!)